9 najczęstszych pytań o zastrzeganie marki

Rejestracja znaku towarowego to kluczowy krok dla każdego przedsiębiorcy chcącego chronić swoją markę. Proces ten może wydawać się skomplikowany, zwłaszcza dla tych, którzy pierwszy raz mają do czynienia z prawem własności intelektualnej. Aby ułatwić zrozumienie tego zagadnienia, warto zapoznać się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania, które pomogą wyjaśnić nie tylko samą procedurę rejestracji, ale także korzyści i obowiązki wynikające z posiadania zarejestrowanego znaku towarowego.

1. Czym jest marka w świetle prawa?

Znak towarowy chroni nazwy, logo, hasła oraz inne unikalne identyfikatory produktów lub usług przedsiębiorstwa. Gwarantuje, że żaden inny podmiot na rynku nie może używać tych samych lub myląco podobnych oznaczeń, zapobiegając tym samym wprowadzaniu konsumentów w błąd i zabezpieczając przed nieuczciwą konkurencją.

Znaki towarowe pomagają konsumentom w identyfikacji i wyborze produktów lub usług. Marki, które są łatwo rozpoznawalne i kojarzone z określoną jakością, budują zaufanie i lojalność wśród klientów.

Zobacz również: Jak sprawdzić czy nazwa firmy jest zastrzeżona?

2. Czy każde logo firmy można zastrzec? 

Tak, logo firmy może być znakiem towarowym. Logo, będące graficznym symbolem identyfikującym firmę, jest jednym z kluczowych elementów, które przedsiębiorstwa mogą zarejestrować jako znaki towarowe, aby chronić swoją tożsamość wizualną.

Warto jednak pamiętać, że aby logo mogło zostać zarejestrowane jako znak towarowy, musi posiadać zdolność odróżniającą, nie może też naruszać wcześniejszych praw innych znaków towarowych.

3. Czy można „opatentować” kolor?

Tak, kolor sam w sobie może być zarejestrowany jako znak towarowy, pod warunkiem że jest w stanie jednoznacznie identyfikować źródło towarów lub usług w umyśle konsumenta. Nie każdy kolor może być jednak zarejestrowany. Musi być rozpoznawalny jako oznaczenie wyłącznie jednego źródła i nie może być używany funkcjonalnie (czyli nie może mieć właściwości niezbędnych do funkcji produktu).

Przykłady firm, które skutecznie zarejestrowały kolory jako znaki towarowe, pokazują, jak mocno kolor może być powiązany z marką:

 • pomarańczowy dla Orange;
 • fioletowy dla Milka;
 • magenta dla T-Mobile;
 • niebieski dla Nivea.

Rejestracja koloru jako znaku towarowego może wymagać dowodów na to, że kolor nabrał „wtórnej zdolności odróżniającej”, czyli że konsumenci automatycznie kojarzą dany kolor z konkretnym producentem towarów lub dostawcą usług.

4. Jakie są korzyści z posiadania świadectwa?

Oto główne korzyści z rejestracji znaku towarowego:

 • Rejestracja znaku towarowego daje właścicielowi wyłączne prawo do używania znaku w odniesieniu do określonych towarów lub usług na terytorium, na którym znak jest zarejestrowany.
 • Rejestracja chroni przed ryzykiem wprowadzenia na rynek podobnych znaków towarowych przez konkurencję, co może wprowadzać klientów w błąd.
 • W przypadku naruszenia, posiadanie zarejestrowanego znaku towarowego ułatwia udowodnienie swoich praw i może prowadzić do szybszego rozwiązania sporów.
 • Rejestracja znaku towarowego daje przedsiębiorcom pewność, że ich intelektualne prawa są formalnie uznane i chronione, co pozwala na bezpieczniejsze inwestycje i rozwój działalności.

5. Jakie wymagania musi spełnić marka? 

Rejestracja znaku towarowego wiąże się z kilkoma podstawowymi wymaganiami, które muszą zostać spełnione, aby wniosek mógł zostać rozpatrzony pozytywnie. Kluczowe kryteria, które należy spełnić to: 

 • znak towarowy musi mieć charakter odróżniający i nie może być bezpośrednio opisowy w odniesieniu do towarów lub usług, które ma oznaczać;
 • znak towarowy nie może wprowadzać w błąd konsumentów co do charakteru, jakości, pochodzenia geograficznego czy innych cech produktów lub usług;
 • znak towarowy nie może naruszać istniejących praw innych osób, na przykład nie może być identyczny lub myląco podobny do już zarejestrowanych znaków towarowych lub znanych marek;
 • znak towarowy nie może być sprzeczny z porządkiem publicznym.

6. Jak przejść formalności?

Przed złożeniem wniosku, ważne jest przeprowadzenie szczegółowego badania (tzw. badanie dostępności znaku towarowego), aby upewnić się, że proponowany znak towarowy nie jest zbyt podobny do już zarejestrowanych znaków.

Określ, w jakich klasach (zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Nicejską) towarów i usług zamierzasz używać znaku towarowego. Dobrze zdefiniowana lista towarów i usług pomoże uniknąć przyszłych konfliktów i nieporozumień.

Zdecyduj, gdzie chcesz zarejestrować znak towarowy. Może to być urząd krajowy Urząd Patentowy RP, regionalny (np. Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, EUIPO) lub międzynarodowy (np. Światowa Organizacja Własności Intelektualnej, WIPO).

Można złożyć wniosek osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika, takiego jak rzecznik patentowy, który specjalizuje się w prawie własności intelektualnej.

7. Ile to kosztuje?

Koszt rejestracji znaku towarowego może znacznie różnić się w zależności od kilku czynników, w tym od wybranego terytorium, liczby klas towarowych, w których znak ma być zarejestrowany, oraz od tego, czy korzystasz z usług pełnomocnika.

Rejestracja znaku towarowego w Polsce wiąże się z początkową opłatą urzędową wynoszącą 400 zł za zgłoszenie znaku w jednej klasie klasyfikacji nicejskiej, z dodatkowymi 120 zł za każdą kolejną klasę. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, należy uiścić 400 zł za ochronę znaku na 10 lat za każdą klasę oraz 90 zł za publikację informacji o zastrzeżeniu znaku.

Jeśli decydujesz się na rejestrację znaku towarowego w EUIPO, koszty są wyższe, ale pokrywają wszystkie państwa członkowskie. Rejestracja w EUIPO kosztuje 850 EUR za pierwszą klasę i 50 EUR za drugą klasę, a 150 EUR za każdą kolejną klasę.

8. Czy to prawo własności kiedyś wygasa?

Tak, ochrona znaku towarowego wygasa, ale można ją przedłużyć. Okres ochrony znaku towarowego wynosi 10 lat od daty zgłoszenia i może być nieograniczenie przedłużany o kolejne 10-letnie okresy. Proces przedłużenia wymaga opłacenia odpowiednich opłat przed upływem bieżącego okresu ochrony.

9. Jaka jest różnica między symbolem ® a TM?

Symbole ® i TM odgrywają ważną rolę w oznaczaniu znaków towarowych, ale mają różne znaczenia i są stosowane w różnych kontekstach.

Symbol ® oznacza, że znak towarowy został oficjalnie zarejestrowany w odpowiednim urzędzie patentowym. Można go używać wyłącznie po tym, jak proces rejestracji został zakończony pozytywnie i znak towarowy jest prawnie chroniony w rejestrze. Użycie tego symbolu przy niezarejestrowanym znaku towarowym jest nieprawidłowe i może być uznane za wprowadzanie w błąd.

Symbol TM, jest skrótem od angielskiego terminu „Trademark”, oznacza, że znak jest używany jako znak towarowy przez jego właściciela, ale niekoniecznie został zarejestrowany. TM jest ogólnym oznaczeniem, które może być stosowane niezależnie od statusu rejestracji znaku towarowego i wskazuje, że dany znak jest używany w celu identyfikacji towarów lub usług jako pochodzących od konkretnego źródła. 

Treść promocyjnaZobacz także:
Photo of author

Lucjan

Dodaj komentarz