Dzisiaj jest sobota, 24 lutego 2018 r., imieniny: Boguty, Bogusza, Macieja
Aktualności

Dziennikarstwo - moja pasja i mój zawód

zakończenie grantu w odolanowskim liceum

24 czerwca 2016r. zakończony został dwumiesięczny projekt realizowany przez młodzież odolanowskiego liceum w ramach otrzymanego grantu „DZIENNIKARSTWO - MOJA PASJA I MÓJ ZAWÓD".

Najważniejsze cele, jakie przyświecały w czasie realizacji projektu to rozwijanie zdolności i talentów młodych ludzi i wspieranie ich w planowaniu przyszłej kariery zawodowej. Natomiast do celów szczegółowych należy zaliczyć rozwijanie talentów literackich w zakresie pisania różnych tekstów dziennikarskich, a także rozwijanie zdolności dziennikarskich takich jak: wyszukiwanie, selekcjonowanie i ocena informacji pod kątem ich przydatności w pracy dziennikarza. Licealiści pozyskali także nowe umiejętności w zakresie fotografowania i komputerowego składu drukarskiego. Uczestniczyli w warsztatach, dzięki którym nauczyli się zasad stosowanych w komunikacji społecznej.

 

Dzieląc się na poszczególne grupy, młodzież wzięła udział w:

• warsztatach pisemnych form dziennikarskich,

• warsztatach projektowania komunikacji,

 warsztatach komputerowego składu drukarskiego,

• konkursach fotograficznych.

 

Uczestnicy projektu samodzielnie złożyli na komputerze swoje czasopismo. W trakcie pracy nad tekstami do publikacji przeprowadziliśmy dwa wywiady i napisaliśmy kilkanaście artykułów poruszających interesujące nas tematy społeczne, historyczne, kulturalne, sportowe i technologiczne.

W skład redakcji weszło 18 osób.

W konkursach fotograficznych wzięło udział  18 osób, które wykonały 108 zdjęć.

W warsztatach projektowania komunikacji uczestniczyły 33 osoby, których trenerami byli: Ewa Banaszkiewicz - Zawidzka, Ewa Wieja, Patryk Rudnicki.

Wydanych zostało 70 egzemplarzy czasopisma „Głos Jagiellończyka", które zostały udostępnione wszystkim zainteresowanym.


Galerie: