Dzisiaj jest sobota, 24 lutego 2018 r., imieniny: Boguty, Bogusza, Macieja
Aktualności

12 edycja Konkursu Grantowego

zapraszamy do składania wniosków


Szanowni Państwo,

w dniu 7 grudnia 2015 r. ogłoszona została 12. edycja Konkursu Grantowego.

Zadaniem, jakie stawia przed sobą Stowarzyszenie Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa, jest budowa życzliwego i przyjaznego klimatu dla różnego rodzaju działań społecznych podejmowanych przez organizacje pozarządowe i grupy nieformalne działające na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego, miasta i gminy Odolanów oraz gminy Ostrów Wielkopolski.

Temu też celowi służyć mają środki finansowe, które w ramach ogłaszanego corocznie konkursu przekazywane są organizacjom pozarządowym.

W roku 2016 Fundusz posiada do rozdysponowania kwotę 282 tysięcy złotych.

Z czego 211.500 złotych przypadnie miastu Ostrów Wielkopolski, natomiast kwoty po 35.250 złotych pozostałym członkom tj. miastu i gminie Odolanów oraz gminie Ostrów Wielkopolski.

Głównym Darczyńcą Stowarzyszenia jest Fundacja "ORLEN - Dar Serca", który na 12 edycję Funduszu Grantowego przekazał 150.000 zł. Pozostałe środki przekazują samorządy w formie składek członkowskich: Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski, Gmina i Miasto Odolanów oraz Gmina Ostrów Wielkopolski.

Wnioski konkursowe przyjmowane będą w dniach od 08.12.2015 roku do 18.12.2015 roku oraz w dniach od 4 stycznia do 15 stycznia 2016 roku w siedzibie Stowarzyszenia Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego, mieszczącej się w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim al. Powstańców Wielkopolskich 18, pokój 120, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 12:00.

Możliwe jest również nadsyłanie wniosków pocztą tradycyjną (list polecony) lub za pośrednictwem kuriera, pod adres Stowarzyszenia, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 stycznia 2016 roku (decyduje data stempla pocztowego).


Proszę o dokładne zapoznanie się z warunkami konkursu zawartymi w Regulaminie.


Informacje i pomoc w wypełnieniu wniosku można uzyskać również pod numerem telefonu 62 58 22 121 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: stowarzyszenie@funduszgrantowy.pl
oraz w Urzędzie miasta i gminy Odolanów oraz gminy Ostrów Wielkopolski.


Lidia Sobócka

Prezes StowarzyszeniaDokumenty do pobrania:   http://funduszgrantowy.pl/doc,28