Dzisiaj jest sobota, 24 lutego 2018 r., imieniny: Boguty, Bogusza, Macieja
Aktualności

Rozdanie grantów 11 edycji konkursu grantowego

uroczysta gala


W ostrowskim Forum Synagoga przy ul . Raszkowskiej 21 odbyło się w dniu 25 lutego 2015 r. rozdanie grantów 11 edycji Funduszu Grantowego.

Zaproszenie do udziału w uroczystości przyjął Poseł na Sejm RP - Przemysław Krysztofiak.

W spotkaniu uczestniczyli także reprezentujący stowarzyszenie - Beata Klimek, Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, Marian Janicki burmistrz Gminy i Miasta Odolanów wraz z Panią Krystyną Wiertelak zastępczynią burmistrza oraz Piotr Kuroszczyk wójt Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski.

Obecny był Zarząd Funduszu z prezes Lidią Sobócką, która spotkanie prowadziła oraz przedstawiciele największego donatora PKN Orlen - Rafał Gąska dyrektor działu operacji logistycznych i Wojciech Gąsieniec kierownik terminalu paliw w Lamkach.

Przybyli także radni gmin członkowskich i przedstawiciele lokalnych mediów.

Nie zabrakło beneficjentów Funduszu - organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych. Ich przedstawiciele zapełnili salę ostrowskiej Synagogi.

Oprawę artystyczną zapewniły wokalistki działającego przy Ostrowskim Centrum Kultury studia piosenki, kierowanego przez P. Justynę Wojtkowiak, które zaśpiewały piosenki z tekstami Agnieszki Osieckiej.


Razem do rozdysponowania w 11 edycji było - 282 000 złotych.

Stowarzyszenia i grupy nieformalne złożyły w 11 edycji 104 wnioski (94 w X edycji)


Przyznano:


- Dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego 38 grantów

- Dla Miasta i Gminy Odolanów 19 grantów

- Dla Gminy Ostrów Wielkopolski 17 grantów

Wnioski, złożone przez organizacje, oceniane były przez Panel Ekspertów reprezentujących dziedzinę, której dotyczy wniosek, a następnie przez Komisję Grantową, która na posiedzeniu podjęła decyzję o przyznaniu lub nie przyznaniu grantu dla projektu.

Ostatecznie Zarząd Stowarzyszenia zatwierdził przyznanie dotacji.

Projekty mogą być realizowane już od 1 marca do 30 września 2015.Czym jest Fundusz Grantowy ?

5 października 2004 podpisano umowę powołującą Stowarzyszenie Fundusz Grantowy dla Ostrowa Wielkopolskiego.

28 października 2004 r. odbyła się  I edycja Konkursu Grantowego.Na chwilę obecną do Stowarzyszenie należą trzy Gminy:

  1. Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski

  2. Gmina Ostrów Wielkopolski

  3. Gmina Odolanów


20 stycznia 2015 roku został wybrany nowy Zarząd Funduszu.

Prezesem Zarządu została wybrana Lidia Sobócka - Pełnomocnik Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego ds. Organizacji Pozarządowych.


Głównym celem Stowarzyszenia jest aktywizowanie lokalnych społeczności poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz grupami nieformalnymi w zakresie realizacji ciekawych inicjatyw związanych z kulturą, sztuką oraz dziedzictwem narodowym, nauką i edukacją, ochroną zdrowia, opieką społeczną, sportem i kultura fizyczną.


Stowarzyszenie przekazuje środki w ramach konkursu ogłaszanego dla wyłonienia najbardziej wartościowych projektów do dofinansowania.


Głównym Darczyńcą Stowarzyszenia jest Polski Koncern Naftowy ORLEN, który na 11 edycję Funduszu Grantowego przekazał 150.000 zł.


Pozostałe środki pochodzą od samorządów w formie składek członkowskich: Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski 112.500 zł, a po 18.750 zł Gmina i Miasto Odolanów oraz Gmina Ostrów Wielkopolski.Informacji w sprawie Funduszu udziela Ewelina Garstkowiak pracownik biura Funduszu

(od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 12.00)


Stowarzyszenie Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego
Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim
tel. 62 58 22 121
www.funduszgrantowy.pl

stowarzyszenie@funduszgrantowy.plGalerie: