Dzisiaj jest sobota, 24 lutego 2018 r., imieniny: Boguty, Bogusza, Macieja
Aktualności

Nowe władze Funduszu Grantowego Dobrego Sąsiedztwa

zmiany w Funduszu Grantowym

Lidia Sobócka została nowym prezesem zarządu stowarzyszenia "Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego". 20 stycznia 2015 roku walne zebranie członków zarządu powołało ją na tę funkcję. Ukonstytuowano także zarząd stowarzyszenia oraz wybrano członków komisji rewizyjnej.

Walne zebranie zwołane zostało ze względu na koniec kadencji władz stowarzyszenia. Dotychczasowa prezes zarządu Sylwia Nowicka przedstawiła informację z działalności funduszu. Przez dziesięć lat funkcjonowania Funduszu przyznano 656 grantów na łączną kwotę 3 738 800 zł.

Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego, podziękowała prezes zarządu za dotychczasową pracę na rzecz Funduszu.

Nową prezes wybrano jednogłośnie. Lidia Sobócka w ostrowskim Urzędzie Miejskim pełni funkcję pełnomocnika prezydenta miasta ds. organizacji pozarządowych.

- Lidia Sobócka od wielu lat współpracuje ze stowarzyszeniami z regionu, zna ich potrzeby i oczekiwania. Jest łącznikiem pomiędzy organizacjami pozarządowymi a urzędem. Stowarzyszenia bardzo często zwracają się do niej o pomoc i taką pomoc uzyskują. Był to najlepszy wybór i jestem pewna, że nasze lokalne organizacje go docenią - mówi Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.   

Lidia Sobócka podziękowała za zaufanie i powierzenie jej funkcji prezesa stowarzyszenia.

- Doświadczenie, które zdobyłam podczas pracy na rzecz ostrowskich organizacji pozarządowych będzie pomocne w realizacji celów i zadań Funduszu. Życzę wszystkim osobom  zaangażowanym w pracę na rzecz Funduszu owocnej współpracy w nowej kadencji - mówiła w czasie walnego zebrania nowa prezes zarządu.

Podczas obrad wybrano także skład Komisji Rewizyjnej stowarzyszenia. Przewodniczącą komisji została ostrowska radna Magdalena Waliszewska, a członkami komisji Maria Skrzypińska, przedstawiciel Gminy i Miasta Odolanów, a także Zbigniew Dolata, przedstawiciel gminy Ostrów.

Przyjęto także skład Panelu Ekspertów, którzy dokonywać będą przeglądu i oceny zgłoszonych projektów, a także Komisji Funduszu Grantowego, która po ocenie Panelu ma ostateczny głos w sprawie przyznania dotacji.

 

Skład Panelu Ekspertów:

- Tomasz Gruchot,

- Martyna Kruszyk,

- Artur Kołaciński,

- Wojciech Gawłowski,

- Agnieszka Skobejko - Przybylak,

- Janusz Lizurej,

- Bernadeta Jaszczyk,

- Beata Hajdziony.

 

Skład Komisji Funduszu Grantowego:

- Zygmunt Malik,

- Mirosław Biczysko,

- Włodzimierz Grabowski,

- Renata Jelak - Henschel,

- Krystyna Wiertelak,

- Elżbieta Prusiewicz - Sajnaj,

- Róża Dolata,

- Antoni Hadryś.

 

Tego samego dnia ukonstytuował się zarząd stowarzyszenia. Oprócz powołanej wcześniej Lidii Sobóckiej funkcję wiceprezesów stowarzyszenia powierzono Piotrowi Kuroszczykowi, wójtowi gminy Ostrów, a także Marianowi Janickiemu, burmistrzowi Gminy i Miasta Odolanów. Sekretarzem stowarzyszenia została Marta Kosnowicz, a skarbnikiem Agnieszka Koczorowska. Sześcioosobowy zarząd uzupełnił Piotr Śniegowski.

15 stycznia br. zakończył się pierwszy etap XI edycji Funduszu. Do tego dnia stowarzyszenia oraz grupy nieformalne miały czas, by złożyć swoje wnioski - wpłynęło ich ponad sto. Teraz trwa ich sprawdzanie.

 

W tym roku Fundusz dysponuje kwotą 282 tysięcy złotych.

Stowarzyszenia i grupy z terenu:
- Miasta Ostrów Wielkopolski - otrzymają 211 500 zł
- Gminy i Miasta Odolanów - 35 250 zł
- Gminy Ostrów Wielkopolski - 35 250 zł

Wysokość składek członkowskich w XI edycji
- Miasto Ostrów Wielkopolski - 112 500 zł
- Gmina i miasto Odolanów - 18 750 zł
- Gmina Ostrów  - 18 750 zł
- Fundacja PKN Orlen "Dar Serca" przekazała 150 tysięcy złotych,
(18 tysięcy złotych przeznaczone jest na działalność stowarzyszenia).

 

Do połowy lutego eksperci i komisja dokonają oceny złożonych wniosków, zaproponują punktację i kwotę dofinansowania. Pod koniec lutego nastąpi wręczenie grantów w ramach XI edycji. Od marca do końca września stowarzyszenia i grupy nieformalne mają czas na realizację grantów.

- Po podpisaniu umowy - stowarzyszenie otrzymuje na konto 80% przyznanej kwoty - 20% po prawidłowym rozliczeniu projektu - informuje Lidia Sobócka.


Galerie: