Dzisiaj jest sobota, 24 lutego 2018 r., imieniny: Boguty, Bogusza, Macieja
Jesteś tutaj: › EDYCJE KONKURSU › 3 EDYCJA
Rusza III Edycja Funduszu Grantowego - 10.01.2007 r.
W dniu 1 lutego 2007 r. odbędzie się uroczyste ogłoszenie Konkursu Grantowego III edycji. Realizacją kolejnej edycji tego przedsięwzięcia zajmie się Stowarzyszenie pn. Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego, którego założycielami są Miasto Ostrów Wielkopolski, Gmina i Miasto Odolanów oraz Gmina Ostrów Wielkopolski.

I edycja Funduszu Grantowego odbyła się w 2005 roku. Na budżet Funduszu złożyły się środki przekazane przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski (150.000 zł) i PKN ORLEN (150.000 zł). Większość środków przeznaczona była na dofinansowanie projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe.

Wszystkie organizacje pozarządowe, zarówno te posiadające formę prawną jak i te, które jej nie posiadały (np. Rady Osiedla, Kluby Uczniowskie) mogły ubiegać się o dofinansowanie z Funduszu Grantowego. Organizacje posiadające osobowość prawną mogły otrzymać maksymalną kwotę dotacji w wysokości 10.000 zł, pozostałe podmioty mogły otrzymać 2000 zł. W pierwszej edycji złożono 89 wniosków, z których Komitet Funduszu Grantowego przyznał dofinansowanie dla 26 tzw. dużych grantów i 26 małych.

Projekty dotyczyły różnych dziedzin życia. Dominowały związane z kulturą i sztuką oraz sportem. Były jednak projekty z zakresu opieki społecznej, rozwiązywania problemów społecznych, edukacji, ochrony przyrody, przeciwdziałania bezrobociu i wspierania przedsiębiorczości.

W II edycji budżet Funduszu wynosił 400 tys. złotych pochodzących z budżetu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski (250.000 zł), i PKN ORLREN (150.000 zł). Zainteresowanie ta formą otrzymania dofinansowania przerosło najśmielsze oczekiwania. Złożono bowiem 91 wniosków na małe granty i 68 na duże. Do dofinansowania wybrano 39 małych grantów i 31 dużych. Przeprowadzeniem II edycji zajął się Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim.

W roku ubiegłym do współpracy w projekcie Funduszu Grantowego z inspiracji PKN ORELN zaproszone zostały, oprócz Miasta Ostrowa także samorządy Odolanowa i Gminy Ostrów. Podmioty te założyły Stowarzyszenie pn. Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego, które 17 listopada 2006 r. uzyskało osobowość prawną i rozpoczęło działalność. Ta formuła prawno-organizacyjna powinna usprawnić wydatkowanie środków oraz umożliwić tzw. regranting tj. pozyskiwanie środków z przeznaczeniem na dofinansowanie projektów.

Zarząd Stowarzyszenia pn. Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego stanowią: Prezes Iwona Matuszczak-Szulc, Naczelnik Wydziału Integracji Europejskiej i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Ostrowie. Funkcje zastępców powierzono Marianowi Janickiemu - wiceburmistrzowi Odolanowa oraz Piotrowi Kuroszczykowi, wicewójtowi Gminy Ostrów. Członkami Zarządu są Zbigniew Dolata, Sekretarz Gminy Ostrów Wielkopolski, Skarbnikiem Janusz Grzesiak Kancelaria Prezydenta Referat Obsługi Prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego, a funkcję Sekretarza pełni Marta Kosnowicz z Urzędu Gminy i Miasta Odolanów.

Podczas posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia w dniu 9 stycznia przyjęto, że wysokości grantów utrzymane zostaną na dotychczasowym poziomie, tj. 10.000 zł i 2000 zł, a projekty zgłaszane do konkursu muszą przyczynić się do realizacji zadań zawartych w strategiach poszczególnych samorządów. O granty ubiegać się mogą organizacje, które mają siedzibę na terenie trzech gmin założycieli Stowarzyszenia tj. Miasta Ostrowa, Gminy i Miasta Odolanów, Gminy Ostrów Wielkopolski.

Budżet III edycji Funduszu wynosi 400 tys. zł. Z czego na dofinansowanie projektów w tegorocznej edycji zaplanowano 388 tys. Pozostałą kwotę 12.000 zaplanowano na pokrycie kosztów organizacyjnych (porady prawne, honoraria eksperckie, koszty obsługi finansowej). Zarząd Stowarzyszenia pełni swoje funkcje społecznie.

Wnioski od organizacji będą przyjmowane od 1 lutego do 1 marca br., a termin realizacji poszczególnych projektów przewidziano od 1 kwietnia do 30 września obejmuje to okres pełnych 6 miesięcy.

- Dotychczasowe edycje Funduszu Grantowego pokazały, że zapotrzebowanie organizacji na środki jest dużo większe niż przeznaczone na ten cel środki - mówi Radosław Torzyński, Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego. - Warto wspierać i podtrzymywać ten potencjał, dlatego chcemy zainteresować inne podmioty gospodarcze finansowym zaangażowaniem się w ten projekt. Na spotkanie inaugurujące III planujemy zaprosić szefów firm z naszego terenu. Największym donatorem Funduszu jest PKN ORLEN. Byłoby jednak bardzo dobrze, gdyby pojawiły się środki od innych podmiotów. Istotne są nawet niewielkie kwoty. Chodzi bowiem o przekazanie wsparcia dla organizacji pozarządowych, których projekty przyczynią się do rozwoju wszystkich trzech wspólnot Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, Gminy Ostrów Wielkopolski i Gminy i Miasta Odolanów.

Janusz Grzesiak
Kancelaria Prezydenta
Referat Obsługi Prezydenta

10.01.2007 r.

---

TERMINY
Pozostałe podstrony: