Dzisiaj jest sobota, 24 lutego 2018 r., imieniny: Boguty, Bogusza, Macieja
Jesteś tutaj: › EDYCJE KONKURSU › 3 EDYCJA
Podział Organizacji ze względu na wielkość grantów

Granty do 10.000 mogą otrzymać organizacje pozarządowe zdefiniowane zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolantariacie.

Organizacjami pozarządowymi są, nie będące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nie posiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 4.
1. stowarzyszenia, co obejmuje także ich jednostki terenowe posiadające osobowość prawną,
2. związki stowarzyszeń,
3. fundacje
4. kółka rolnicze,
5. rolnicze zrzeszenia branżowe,
6. związki rolników, kółek i organizacji rolniczych,
7. związki rolniczych zrzeszeń branżowych,
8. związki zawodowe rolników indywidualnych,
9. cechy rzemieślnicze,
10. izby rzemieślnicze,
11. Związek Rzemiosła Polskiego,
12. zrzeszenia handlu i usług,
13. zrzeszenia transportu,
14. ogólnokrajowe reprezentacje zrzeszeń handlu i usług,
15. ogólnokrajowe reprezentacje zrzeszeń transportu,
16. inne organizacje przedsiębiorców, co obejmuje organizacje, o których mowa w ustawie z dnia 30 maja 1989 r. o samorządzie zawodowym niektórych przedsiębiorców,
17. izby gospodarcze, co obejmuje także Krajową Izbę Gospodarczą,
18. związki zawodowe, co obejmuje także ich jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną,
19. ogólnokrajowe związki międzybranżowe,
20. ogólnokrajowe zrzeszenia międzybranżowe,
21. związki pracodawców,
22. federacje i konfederacje związków pracodawców,
23. stowarzyszenia kultury fizycznej,
24. związki sportowe,
25. polskie związki sportowe,
26. stowarzyszenia kultury fizycznej o zasięgu ogólnokrajowym.
27. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania.

Granty do 2.000 zł (mikrogranty) mogą otrzymać grupy nieformalne (nie zarejestrowane).
Jednak w kwestiach formalnych muszą współpracować z organizacjami posiadającymi zdolność do podpisania umowy ze Stowarzyszeniem.
Dla przykładu:
1. Miasto Ostrów Wielkopolski: grupy nieformalne mogą zwrócić się o patronat Ostrowskiego Centrum Kultury, szkół, Młodzieżowego Domu Kultury
2. Gmina Ostrów Wielkopolski: grupy nieformalne mogą zwrócić się o patronat Gminnego Ośrodka Kultury
3. Gmina i Miasto Odolanów: grupy nieformalne mogą zwrócić się o patronat Odolanowskiego Domu Kultury

Pozostałe podstrony: