Dzisiaj jest sobota, 24 lutego 2018 r., imieniny: Boguty, Bogusza, Macieja
Jesteś tutaj: › EDYCJE KONKURSU › 2 EDYCJA
Zarządzenie Prezydenta Miasta

ZARZĄDZENIE NR 2491/IV/2005
PREZYDENTA MIASTA OSTROWA WIELKOPLSKIEGO
z dnia 07 grudnia 2005 r.
w sprawie: powołania członków Komisji Funduszu Grantowego
oraz Zespołu Ekspertów Funduszu Grantowego
II edycji Funduszu Grantowego dla Ostrowa Wielkopolskiego

na podstawie: art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dn.8.03. 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. DZ.U. nr 142 poz.1591 ze zmianami).

zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję Funduszu Grantowego w składzie:
- Agnieszka Iwanowska-Pawlak
- Maria Drygas
- Monika Bugajska
- Waldemar Gostomczyk
- Tadeusz Sarnowski
- Józef Bendziecha
- Ryszard Małecki
- Wojciech Gawłowski
- Józef Kozan
oraz określam szczegółowy Regulamin Prac Komisji Funduszu Grantowego dla Ostrowa Wielkopolskiego (zał. 1)

§ 2

Powołuje się Zespół Ekspertów w składzie :
- Witold Banach - dyrektor Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego,
- Cezary Janiszewski - dyrektor Powiatowej Galerii Sztuki Współczesnej,
- Zbigniew Sajnaj - wieloletni dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1
- Hanna Rozbicka - dyrektor Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień
- Kazimierz Kołodziejczyk - wykładowca Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania
- Maria Dębicka - Zastępca Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
- Tomasz Gruchot - polonista, nauczyciel II Liceum Ogólnokształcącego
oraz określam Szczegółowy Regulamin Prac Zespołu Ekspertów (zał. 2)

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Integracji Europejskiej i Promocji Miasta.

§ 4

Termin wykonania zarządzenia wyznaczam do dnia 10 grudnia 2005 r.

§ 5

Zobowiązuję Naczelnika Wydziału Integracji Europejskiej i Promocji Miasta do złożenia sprawozdania z wykonania zarządzenia. Sprawozdanie należy przedstawić Zastępy Prezydenta Miasta w ciągu 7 dni po terminie wyznaczonym w §4.

§ 6

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pozostałe podstrony: