Dzisiaj jest sobota, 24 lutego 2018 r., imieniny: Boguty, Bogusza, Macieja
Jesteś tutaj: › EDYCJE KONKURSU › 1 EDYCJA
Pierwsza Edycja Konkursu Grantowego - 28.10.2004

W uroczystym ogłoszeniu I edycji Konkursu Grantowego, które odbyło się 28 października w sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego, uczestniczyli przedstawiciele wielu organizacji pozarządowych i grup nieformalnych działających na rzecz rozwoju lokalnego. Projekt ten realizowany jest przez trzech partnerów: Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski, Polski Koncern Naftowy ORLEN oraz UNDP - Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju. Nad prawidłową realizacją konkursu i oceną wniosków czuwać będzie Komitet Funduszu Grantowego. 

Uroczystego otwarcia I edycji Konkursu Funduszu Grantowego dokonał Zastępca Prezydenta Miasta pan Bolesław Kowalczyk, który przybliżył zaproszonym gościom ideę działania Funduszu Grantowego dla Ostrowa Wielkopolskiego. Przypomniał również, iż na mocy podpisanej 5 października br. umowy powołującej do życia wspomniany Fundusz, wszystkie organizacje działające na rzecz rozwoju miasta mogą ubiegać się o dotacje na realizację projektów wpisujących się w Strategię Zrównoważonego Rozwoju. „Fundusz grantowy to skarbonka, do której po 150 tys. włożyły miasto Ostrów Wielkopolski i PKN ORLEN. Chcemy Państwa zachęcić do sięgania po nie, tak abyście mogli realizować swoje pasje, włączyć się do realizacji strategii oraz nauczyć się sięgać po większe pieniądze" powiedział Bolesław Kowalczyk. To czy ruszą kolejne edycje Funduszu, będzie w dużej mierze zależało od organizacji, które będą ubiegać się o granty. „Jeżeli będziecie mieć państwo dobre pomysły, pokażecie darczyńcom czyli miastu, Orlenowi, że otrzymane pieniądze zostały sensownie wydane i proponowaną formułę uznacie za interesującą, będzie to wyraźny sygnał, aby uruchamiać kolejne edycje" - powiedział Jarosław Chołodecki. Podczas spotkania pan Józef Kozan, Przewodniczący Komitetu Funduszu Grantowego przedstawił wszystkich jego członków, czyli osoby które będą podejmowały decyzję o przyznaniu grantów na dane projekty. I tak Komitet Funduszu Graniowego tworzą: Krystyna Sufryd - Komendant Hufca ZHP w Ostrowie Wielkopolskim;

  • Agnieszka Iwanowska-Pawlak - dziennikarka Telewizji Kablowej PRO-ART.,
  • Waldemar Gostomczyk - wieloletni dyrektor Zespołu Szkół Technicznych, laureat tytułu „Ostrowianina Roku 2002",
  • Józef Szeląg - właściciel przedsiębiorstwa „MALFARB", laureat tytułu „Ostrowianina Roku 2001",
  • Ryszard Małecki - dyrektor ZUS w Ostrowie Wlkp., były członek zarządu Klubu Sportowego STAL,
  • prof. Tadeusz Gaworzewski - pracownik naukowy Uniwersytetu Adama Mickiewicz, artysta plastyk,
  • Wojciech Gawłowski - poeta, krytyk literacki, animator kultury,
  • Zbigniew Sajnaj - wieloletni dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1,
  • Józef Kozan - dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego, wiceprezes Ostrowskiego Stowarzyszenia Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane.

Natomiast pani Noemi Gryczko pełniąca funkcję Koordynatora Projektu czyli osoby, która będzie sprawdzała pod względem formalnym wstępne wnioski i udzielała pomocy, wskazówek przy pisaniu właściwych wniosków, sporo uwagi poświęciła omówieniu zasad ubiegania się o granty przez organizacje pozarządowe i grupy nieformalne (np. rady osiedli, kółka hobbistyczne działające w szkołach). Koordynator poinformowała również, iż od wtorku 2 listopada w hollu Urzędu Miejskiego zostanie uruchomiony punkt informacyjny Funduszu Grantowego, w którym Asystent Koordynatora będzie udzielał informacji na tematy związane z konkursem. 18 listopada o godz. 15.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego rozpocznie się szkolenie dla wszystkich organizacji pozarządowych w zakresie wypełniania wniosków o granty. Inicjatywa powołania Funduszu Grantowego spotkała się z uznaniem zaproszonych gości. Pani Jadwiga Jankielewicz powiedziała „Jest to fantastyczny, nowoczesny projekt. Uważam, że należy się wielkie podziękowanie władzom samorządowym miasta Ostrowa Wielkopolskiego i partnerom z Płocka. Sądzę, iż ta formuła rozwinie się."

Kamila Pazdyka
Kancelaria Prezydenta

Pozostałe podstrony: