Dzisiaj jest sobota, 24 lutego 2018 r., imieniny: Boguty, Bogusza, Macieja
Jesteś tutaj: › EDYCJE KONKURSU › 1 EDYCJA
I spotkanie Komitetu Funduszu Grantowego - 20.10.2004

Członkowie Komitetu Funduszu Gruntowego, po raz pierwszy spotkali się na inauguracyjnym posiedzeniu w dniu 20 października 2004 r., podczas którego otrzymali z rąk prezydenta Jerzego Świątka oficjalnie akty nominacji na członków Komitetu. Po zakończeniu uroczystej części spotkania przystąpiono do omówienia spraw organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem samego Komitetu jak również z realizacją projektu „Fundusz Grantowy dla Ostrowa Wielkopolskiego".


Sporo miejsca poświęcono omówieniu regulaminu prac Komitetu określającego między innymi obowiązki i odpowiedzialność członków Komitetu. Został również ustalony harmonogram realizacji projektu oraz obszary, w ramach których będą składane wnioski o dotację.
Przyjęto także, że 28 października br. w sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się uroczyste ogłoszenie I Konkursu Grantowego dla wszystkich organizacji, które chcą pozyskać pieniądze z Funduszu Grantowego. Partnerzy realizujący projekt: władze samorządowe miasta, PKN ORLEN i UNDP oraz członkowie Komitetu serdecznie zapraszają wszystkie organizacje pozarządowe formalne i nieformalne, do uczestniczenia w tym spotkaniu. Współpraca pomiędzy Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski, Polskim Koncernem Naftowym ORLEN oraz Organizacją Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) zaowocowała wcześniej opracowaniem Strategii Zrównoważonego Rozwoju Ostrowa Wielkopolskiego, kolejnym jej efektem jest utworzenie Funduszu Grantowego dla Ostrowa Wielkopolskiego, w ramach którego zgromadzono środki w wysokości 300 tys. złotych (-po 150 tys. przekazało Miasto i PKN ORLEN). Ich przeznaczeniem jest wsparcie dla inicjatyw obywatelskich, zwiększając zaangażowanie społeczne na rzecz realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Ostrowa Wielkopolskiego.


Komisja, Komitet Funduszu Grantowego, Koordynator
Na mocy podpisanej 5 października br. umowy powołującej do życia wspomniany Fundusz, dla prawidłowego gospodarowania zgromadzonymi środkami powołane zostały trzy organy wykonawcze: Koordynator Projektu, Komisja oraz Komitet Funduszu Grantowego.
Zgodnie z przyjętymi ustaleniami Komisję tworzą przedstawiciele 3 partnerów, i tak Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski reprezentuje pan Bolesław Kowalczyk - Zastępca Prezydenta Miasta, PKN ORLEN pani Elżbieta Bogucka, a UNDP pan Jarosław Chołodecki. Komisja jest uprawniona do ustalania szczegółowych zasad i kryteriów, według których będą przyznawane dotacje z Funduszu Grantowego.
Z kolei Komitet Funduszu Grantowego tworzą członkowie Komisji, mających status obserwatorów oraz 9 osób o niekwestionowanym autorytecie społecznym, które będą dokonywać wyboru organizacji i projektów otrzymujących dotacje. Komitet Funduszu Graniowego tworzą:

  • Krystyna Sufryd - Komendant Hufca ZHP w Ostrowie Wielkopolskim;
  • Agnieszka Iwanowska-Pawlak - dziennikarka Telewizji Kablowej PRO-ART,
  • Waldemar Gostomczyk - wieloletni dyrektor Zespołu Szkół Technicznych, laureat tytułu „Ostrowianina Roku 2002",
  • Józef Szeląg - właściciel przedsiębiorstwa „MALFARB", laureat tytułu „Ostrowianina Roku 2001",
  • Ryszard Małecki - dyrektor ZUS w Ostrowie Wlkp., były prezes Ozkosz, były członek zarządu Klubu Sportowego STAL,
  • prof. Tadeusz Gaworzewski - pracownik naukowy Uniwersytetu Adama Mickiewicz, artysta plastyk,
  • Wojciech Gawłowski - poeta, krytyk literacki, animator kultury,
  • Zbigniew Sajnaj - wieloletni dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1,
  • Józef Kozan - dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego, wiceprezes Ostrowskiego Stowarzyszenia Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane.

Natomiast Koordynator pani Noemi Gryczko z UNDP wspomagać będzie prace Komisji, Komitetu, a co najważniejsze będzie pomagała, wspierała organizacje pozarządowe przy pisaniu wniosków.


Kto może składać wnioski?
Wszystkie organizacje pozarządowe, zarówno te posiadające formę prawną (np., Stowarzyszenia, Izby, zrzeszenia ) jak i te, które nie posiadają takiej formy np. Rady Osiedli, Kluby Uczniowskie, Kółka hobbistyczne, mogą ubiegać się o pieniądze z Funduszu Grantowego. Pierwsze z wymienionych organizacji mogą starać się o granty do 10 tys. zł, pozostałe o tzw. mikrogranty do 2 tys. zł. Pieniądze będą przyznawane wyłącznie tym organizacjom, które spełnią wszystkie wymogi formalne tj. napiszą poprawnie wniosek, przejdą pozytywnie przez kolejne etapy weryfikacji, znajdą uznanie i akceptację członków Komitetu Funduszu Grantowego, którzy podejmują ostateczną decyzje o przyznaniu grantów, Ważne: dofinansowywane będą te przedsięwzięcia, których realizacja będzie wspierała realizację Strategii Zrównoważonego Rozwoju.

Uroczyste ogłoszenie I Konkursu Grantowego. 28 października o godz. 14.00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się uroczyste ogłoszenie I Konkursu Grantowego dla wszystkich organizacji, zainteresowanych pozyskaniem pieniędzy z Funduszu Grantowego na realizacje celów i zadań ujętych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Ostrowa Wielkopolksiego. Partnerzy realizujący projekt: władze samorządowe miasta, PKN ORLEN i UNDP oraz członkowie Komitetu Funduszu Grantowego serdecznie zapraszają wszystkie organizacje pozarządowe formalne i nieformalne do uczestniczenia w tym spotkaniu. Podczas tego spotkania przedstawione zostaną wszystkie szczegóły dotyczące: składania wniosków, kolejnych etapów jego rozpatrywania i procedur związanych z przyznaniem i rozliczaniem dotacji. Zainteresowane osoby zostaną także poinformowane o terminie szkolenia, które zostanie zorganizowane w celu przekazania praktycznych wskazówek i zasad pisania wniosków.

Kamila Pazdyka
Kancelaria Prezydenta
22.10.2004

 

Pozostałe podstrony: