Dzisiaj jest poniedziałek, 25 maja 2020 r., imieniny: Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny
Jesteś tutaj: › BENEFICJENCI 4 › BENEFICJENCI 4 EDYCJI › Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski
Towarzystwo Przyjaciół Chorych - Hospicjum św. Józefa

Towarzystwo Przyjaciół Chorych jest organizacją pozarządową reprezentującą społeczność Ostrowa Wlkp. i okolicy. Posiadając status organizacji pożytku publicznego prowadzi swą działalność nieodpłatnie. W roku 2005 przy współudziale Funduszu Grantowego (małe granty), zorganizowali dla społeczeństwa Miasta i Gminy Ostrowa Wielkopolskiego konferencję : „Hospicjum w służbie człowieka" mającą na celu przybliżyć ideę hospicjum oraz pozyskać nowych członków. Konferencja ta spotkała się z dużym zainteresowaniem mieszkańców, czego dowodem była sala wypełniona prawie w całości oraz przystąpienie do Towarzystwa nowych członków. W roku 2007 przy współudziale Funduszu Grantowego zorganizowano konferencję „O lęku i nadziei w chorobie nowotworowej", na którą zaproszono wszystkie osoby zainteresowane poruszaną problematyką. Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem społeczeństwa, uczestniczyło w niej około 200 osób,

Tytuł projektu realizowanego w ramach Czwartej Edycji Konkursu: "Chcemy... Umiemy... Lubimy... Będziemy pomagać"
kierownik projektu: Ewa Maciaszek. Zadaniem projektu „Chcemy... Umiemy... Lubimy... Będziemy pomagać" jest :
- przygotowanie do radzenia sobie z problemami emocjonalnymi zarówno chorego jak i osób najbliższych, uświadomienie chorym i ich rodzinom, ze Hospicjum zawsze służy radą i pomocą,
- zapewnienie poczucia bezpieczeństwa poprzez obecność i towarzyszenie choremu, przeciwdziałanie samonośności i dyskryminacji za względu na wiek, chorobę, bezradność, a niekiedy zwalczanie biedy

W ramach projektu podjęto działania informacyjne - wydrukowano ulotki o działaniach Hospicjum, ulotki te roznoszono w szkołach, przychodniach, oddizłach szpitalnych. Zorganizowano, także konferencję "Problemy komunikacji międzyludzkiej - chorym, rodziną, wolontariuszem Hospicjum", która miała na celu przybliżenie obecnym na konferencji lekarzom, pielegniarkom, wolontriuszom i innym osobom zainteresownym poruszaną tematyką dotyczącą:
- zrozumienia psychiki osoby chorej,
- właściwej komunikacji z osobą chorą,
- porozumiewania się chorego z rodziną,
- porozumiewania się chorego i jego rodziny z wolontariuszem Hospicjum
Konferencję prowadziła psychoonkolog prof. Krystyna de Walden - Gałuszko z Akademii Medycznej w Gdańsku. Uzyskana wiedzę można było przećwiczyć praktycznie na warsztatach, które bezpośrednio po konferencji prowadziła pani profesor. W konferencji uczestniczyło ok. 150 osób.
Ostatnim punktem projektu była "Niedziela Żonkilowa". Przemarsz ulicami Ostrowa osób zaangażownaych w działalność Hospicjum, odbył sie w Niedzielę 27 kwietnia br. i miał na celu propagować ideę wolontariatu.


Dane kontaktowe organizacji:
Towarzystwo Przyjaciół Chorych "Hospicjum św. Józefa"
ul. Raszkowska 39
63-400 Ostrów Wlkp.
Tel. 600 530 558

 

Pozostałe podstrony: