Dzisiaj jest środa, 21 sierpnia 2019 r., imieniny: Franciszka, Kazimiery, Ruty
Jesteś tutaj: › O STOWARZYSZENIU
O STOWARZYSZENIU

Powstały w roku 2004 roku, jako inicjatywa Gminy Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, PKN ORLEN S.A. i UNDP Fundusz Grantowy, został przekształcony 17 listopada 2006 roku w Stowarzyszenie „Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego" przez trzy jednostki samorządu terytorialnego: Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski, Gminę i Miasto Odolanów oraz Gminę Ostrów Wielkopolski. Głównym celem Stowarzyszenia jest współpraca z lokalnymi organizacjami pozarządowymi szczególnie w zakresie realizacji ciekawych inicjatyw związanych tematycznie z kulturą, sztuką oraz dziedzictwem narodowym, nauką i edukacją, profilaktyką i ochroną zdrowia, opieką społeczną i rozwiązywaniem problemów społecznych, sportem i kultura fizyczną. Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie ze strony organizacji pozarządowych, Stowarzyszenie wybrało formułę konkursu dla wyłonienia najciekawszych, najbardziej wartościowych projektów do dofinansowania. Głównym Darczyńcą Stowarzyszenia do 2017roku był Polski Koncern Naftowy ORLEN. Pozostałe środki pochodzą od samorządów w formie składek członkowskich: Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski 120.000 zł, a po 20.000 zł Gmina i Miasto Odolanów oraz Gmina Ostrów Wielkopolski. W roku 2017 firma Mahle Behr sp.z.o.o została darczyńcą Stowarzyszenia wspierajac je kwotą 15.000 zł. Stowarzyszenie aktywnie realizując cele statutowe dociera do szerokiego grona zainteresowanych, udzielając wsparcia również tym, nie posiadającym osobowości prawnej, tj. grupom nieformalnym. Biorąc pod uwagę beneficjentów bezpośrednich, tj. uczestników i organizatorów projektów finansowanych w ramach konkursu Fundusz Grantowy oraz wolontariuszy, można określić ich liczbę na kilka tysięcy w skali roku.

Pliki do pobrania:
Pozostałe podstrony: